کیفیت، آرامش، تکریم

بهترین کیفیت خدمات درمانی را با احترام تقدیمتان میکنیم

کیفیت، آرامش، تکریم

بهترین کیفیت خدمات درمانی را با احترام تقدیمتان میکنیم

اورژانس

درمانگاه تخصصی

اعمال جراحی

پاراکلینیک

بیمارستان امام، مرکزی درمانی است که در قدم اول جهت ارتقای سلامت جمعیت ساکن منطقه شرق اصفهان و در قدم بعدی برای انجام خدمات متنوع فرامنطقه ای فعالیت می کند. این بیمارستان تلاش می شکند خدماتی ایمن، با کیفیت ، جامعه محور و کم هزینه در حوزه های پیشگیری، تشخیش، درمان، توان بخشی و همچنین برنامه های سلامت محور به جامعه هدف ارائه کند

بیمه های طرف قرارداد