بیمارستان خیریه امام خمینی (ره) جرقویه

دستورالعمل های ویروس جدید کرونا (کووید-19)

توجه فرمایید پایین ترین مطلب جدید ترین میباشد

 1. اطلاعیه شماره یک وزارت و دستورالعمل دفن اجساد و گندزدایی محیط
 2. اطلاعیه شماره 2 وزارت بهداشت
 3. اطلاعیه شماره 3 وزارت بهداشت
 4. اطلاعیه شماره 4 وزارت بهداشت
 5. بسته آموزشی کرونا ویروس 
 6. اسلاید های آموزشی کرونا ویروس
 7. چک لیست فعالیتهای ضروری برای آمادگی در مواجهه با کرونا ویروس
 8. چک لیست نظارتی بیمارستانها در مواجهه با کرونا ویروس در سطح کارشناسی
 9. نحوه ارسال نمونه های مشکوک به آنفولانزا و کرونا به مرکز بهداشت
 10. راهنمای ایمنی زیستی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی به افراد مشکوک به کرونا ویروس
 11.  دستورالعمل ارتقاء ایمنی ، آسایش کارکنان خدمات سلامت در شرایط اضطراری پیشگیری و درمان بیماران کووید 19
 12. نحوه استفاده از محلول سفید کننده هیپوکلریت سدیم(وایتکس 01 درصد)
 13. فرآیند اجرایی انجام آزمایشهاي تشخیص مولکولی کورونا ویروس جدید و الزام ثبت اطلاعات نمونه و نتیجـه در درگاه مرکز مدیریت بیماريهاي واگیر
 14. دستورالعمل حفاظت فردی کارکنان ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی
 15. چهارمین دستورالعمل دانشگاه علوم پزشکی در مورد کرونا ویروس
 16. فعالیت کلیه موسسات پزشکی و مطب پزشکان طبق روال جاري
 17. پیرو راهنماي اقدامات بهداشت محیط در مواجهه با بیماران مبتلا و افراد مشکوك به کرونا ویروس در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی
 18. راه اندازی GIM از سوی دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت جهت دسترسی به متون سلامت عمومی 
 19. نحوه حضور پرسنل باردار شاغل در مراکز
 20. دستورالعمل مراقبت از مادران باردار بستری مشکوک یا ابتلا به ویروس کووید 19 در بیمارستانها
 21. راهنمای پیشگیری و کنترل کووید 19 : ماسک های تنفسی
 22. توصیه ضروری در مورد ویروس کووید-19
 23. تاکید بر ضرورت حفظ ایمنی کادر پرستاری آسیب پذیر
 24. دستوالعمل واحد مراقبت از بیماران 19-COVID بعد از ترخیص از بیمارستان (نقاهتگاه)
 25. اصلاحیه مکاتبه 30610/400د مورخ 09/12/139
 26. راه اندازي سه سامانه جدید در معاونت پرستاري وزارت بهداشت در رابطه با مدیریت کرونا ویروس
 27. راهنمای پیگیری بیماران مبتلا به کووید-19
 28. دستورالعمل پیشگیری و مراقبت بیماری کورونا (COVID19) برای بیماران مبتال به سرطان، خانواده ها، مدیران و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
 29. دستور تسریع در تکمیل اطلاعات سامانه HIS و MCMC
 30. نسخه دوم فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید-19 در سطح ارائه خدمات بستری و سرپایی / فلوچارت تشخیص و درمان کووید-19 در کودکان / دستورالعمل اجرای نحوه تامین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان سرپایی کووید-19
 31. راهنمای بالینی تغذیه نوزادان و شیرخوار با شیر مادر درمادران شیرده مورد قطعی ، محتمل و مشکوک به مبتلا به ویروس کووید-19
 32. اصلاح فرایند نمونه گیری و ارسال نمونه های مشکوک به کرونا
 33. راهنمای تریاژ مادر باردار بیماری کووید-19
 34. راهنمای دفن اجساد مشکوک و یا قطعی بیماری کووید-19
 35. دستورالعمل ارتقاء ایمنی، تامین اسکان و آسایش کارکنان خدمات سلامت در شرایط اضطراری پیشگیری و درمان بیماران کووید 19

 1. راهنمای مدیریت تغذیه در بیماران کووید -19
 2. استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره پرستاری و مراکز مراقبت بالینی در منزل در بیماری کرونا ویروس
 3. تامین نیروی انسانی موقت مورد نیاز مراکز درمانی جهت مقابله با ویروس کویید 19
 4. دستورالعمل های درمانی مواجهه با کووید 19 در بیماریهای واگیر ( دستورالعمل حمایت های تغذیه ای بیماران سرپایی و بستری مشکوک و یا مبتلا به کووید 19 - دستورالعمل توانبخشی بیماران در مواجهه با کووید 19 - دستورالعمل درمانی مواجهه با کووید 19 در بیماران مبتلا به سرطان و بیماران پیوند مغز استخوان - دستورالعمل ارائه خدمات 247 - 724 در مواجهه با کووید 19 - دستورالعمل درمانی مواجهه با کووید 19 در بیماران دیابت)
 5. اطلاعیه شماره 02 ستاد کشوری کنترل و مراقبت کووید-19 در خصوص مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی و مراقبت گروه بیماران خاص
 6. اعلام کد تشخیصی ICD کرونا ویروس سازمان جهانی بهداشت