بیمارستان خیریه امام خمینی (ره) جرقویه

راهنمای پرستاری حین عمل جراحی کاتاراکت

راهنمای پرستاری حین عمل جراحی کاتاراکت

بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://hospitalemam.ir/uploads/maghale/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA.pdf

 

ارسال کامنت