بیمارستان خیریه امام خمینی (ره) جرقویه

بیانیه ماموریت

  • 9:18

بیانیه ماموریت
 
بیمارستان امام، مرکزی درمانی است که در قدم اول جهت ارتقای سلامت جمعیت ساکن منطقه شرق اصفهان و در قدم بعدی برای انجام خدمات متنوع فرامنطقه ای فعالیت می کند. این بیمارستان تلاش می کند خدماتی ایمن، با کیفیت ، جامعه محور و کم هزینه در حوزه های پیشگیری، تشخیش، درمان، توان بخشی و همچنین برنامه های سلامت محور به جامعه هدف ارائه کند.
این بیمارستان خدمات درمانی در زمینه های جراحی عمومی، داخلی، کودکان، زنان، چشم پزشکی، قلب، ارتوپدی، مغز و اعصاب، روانپزشکی و دندانپزشکی را با باور به ارتقای مستمر کیفیت و ایمنی ارائه می کند.