بیمارستان خیریه امام خمینی (ره) جرقویه

تاریخچه

  • 14:53

تاریخچه بیمارستان:
سنگ بنای تاسیس بیمارستان امام خمینی جرقویه اصفهان در سال 1361 توسط آیت الله حاج یوسف صانعی و وزیر بهداشت وقت ایجاد شد.
فاز اول این بیمارستان با زیر بنای 3573 متر مربع با همت و تلاش آیت الله حسن صانعی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان احداث، و پس از تجهیز آن در اسفند سال 1375 با حضور مردم شریف منطقه، شخصیت های مذهبی و اجرایی افتتاح شد.