بیمارستان خیریه امام خمینی (ره) جرقویه

سیاست های کلان

  • 9:29

سیاست های کلان
 

1. به روز بودن فن آوری و تکنولوژی بیمارستان

2. استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی کشور در سطح بیمارستان

3. افزایش میزان رضایت مندی بیماران ، همراهان و کارکنان

4. افزایش بهبود مستمر کیفیت

5. استقرار نظام مشتری مداری

6. تامین به موقع خدمات

7. ارائه خدمات ایمن در بیمارستان

8. تامین دارو و تجهیزات باکیفیت و استاندارد