بیمارستان خیریه امام خمینی (ره) جرقویه

پاراکلینیک

  • 16:43

پاراکلینیک
 
نام بخش یا واحد
نام مسئول
روز و ساعت حضور
مشخصات
داروخانه
آقای دکتر
 علی احمدی
24 ساعته
فضای فیزیکی حدود 45 مترمربع ، دارای قفسه بندی جهت جداسازی داروها
دو تکنسین دارویی که بصورت شیفتی مشغول بکار هستند.
آزمایشگاه
آقای اکبری
24 ساعته
مجهز به دستگاه های به روز هماتولوژی ( دستگاه سیسمکس ، دستگاه نیهون کهدن )  و بیوشیمی ( دستگاه BT3000 و دستگاه اکوپلاس)  بوده که انواع آزمایشات بصورت اورژانسی و غیر اورژانسی به بیماران خدمات رسانی می شود.
بانک خون
آقای اکبری
24 ساعته
مجهز به سیستم ترموگراف و دستگاه های یخچال مخصوص بانک خون و فریزر مخصوص بانک خون و شیکر پلاکت و ...
رادیولوژی
آقای دکتر
اکبر منیعی
ساعت 8 الی 18
از 18 به بعد بصورت آنکال
دارای سه اتاق که دستگاه های واریان رادیولوژی ، گرافی داندان ( پانورکس) گرافی تک دندان ، گرافی پرتابل و دستگاه های ظهور و ثبوت وجود دارد.
دستگاه فسفرپلیت : ظهور و ثبوت دیجیتال
دستگاه ماموگرافی
این واحد دارای دو تکنسین است که بصورت شیفتی فعال هستند.
فیزیو تراپی
آقای اصغر معادلی
همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح الی 12
این واحد دارای یک سالن مکانو تراپی و 8 کابین الکترو تراپی و یک اتاق پذیرش و یک سالن انتظار میباشد.
بیماران مختلف در حیطه بیماران ارتوپدی ازجمله آرتوروز مفاصل ، دیسک کمر و گردن و بعد از شکستگی ها و گچ گیری ها و ...
 و بیماران حیطه مغز و اعصاب از جمله CVA ، درگیری های اعصاب محیطی و ... پذیرش میگردد
مکانوتراپی شامل دو چرخه ثابت ، پله ، میزکوادر، چرخ شانه، نردبان انگشتی ، تردمیل، و فریم و متعلقات میباشد.
الکترو تراپی شامل دستگاه های us ، IF ، TENS ، فارادیک ، IR وUV   لیزر کم توان میباشد.
 
 
 
 
 
 
 
شنوایی سنجی
 
 
 
 
 
 
 
خانم زهرا سلطانی
 
 
 
 
 
 
 
شنبه هر هفته از ساعت 8 الی 12
دارای اتاقک اکوستیک : که به منظور انجام تست ادیومتری ( نوار گوش) در محیطی آرام و درو زا نویز اضافه استفاده مشود. این اتاقک صداهای محیط اطراف را برای بیمار کاهش میدهد و توجه بیشتری به صداهای ارائه شده به گوش بیمار می دهد.
دستگاه ادیومتری پژواک آوا: این سیستم که از نسل ادیومتری ها هستند که فقط با اتصال به کامپیوتر کار میکند جهت انجام ادیومتری انجام میشود.
دستگاه تمپانومتری: انجام بررسی های فشار گوش کاربرد دارند.
دستگاه های این بخش:
دستگاه غربالگری نوزادان OAE:  انجام تست های روتین شنوایی نوزادان
دستگاه ارزیابی شنوایی AABR: انجام تست های تشخیصی و کلینیکال نوزادان
دستگاه HIPRO : اتصال سمعک و تنظیم سمعک
دستگاه penlight : وسایل قالب گیری ( سرنگ قالب گیری)
دستگاه اتوسکوپ : معاینه و بررسی گوش
دارای اتاقک اکوستیک : که به منظور انجام تست ادیومتری ( نوار گوش) در محیطی آرام و درو از نویز اضافه استفاده مشود. این اتاقک صداهای محیط اطراف را برای بیمار کاهش میدهد و توجه بیشتری به صداهای ارائه شده به گوش بیمار میدهد.
دستگاه ادیومتری پژواک آوا: این سیستم که از نسل ادیومتری ها هستند که فقط با اتصال به کامپیوتر کار میکند جهت انجام ادیومتری انجام میشود.
دستگاه تمپانومتری: انجام بررسی های فشار گوش کاربرد دارند.
 
کارشناس تغذیه
سیدمهدی حسینی مقدم
اولین سه شنبه هر ماه
مشاور تغذیه اطلاع از میزان انرژی مورد نیاز بدن هر فرد از طریق تغذیه در طول روز  برآورد کرده و میتواند کمک بسیار زیادی در رسیدن به هدف تناسب اندام به شکل اصولی و سریع کند
دارای ترازوی قدو وزن