بیمارستان خیریه امام خمینی (ره) جرقویه

آمادگی و آموزش روانی در مقابله با ویروس کرونا (کووید 19)

  • 16:30
آمادگی و آموزش روانی در مقابله با ویروس کرونا (کووید 19)

دکتر مریم فولادوند متخصص روانشناسی سلامت این روزها همراه با سایر فعالان در حوزه مقابله با بیماری کرونا درکنارما خواهند بود.
⛑برای آمادگی و آموزش روانی در این دوران حساس مطالب گوناگونی طرح ریزی و تهیه شده است.
 
عناوین این صحبت ها شامل: 
  • ترس و استرس ناشی از بحران کرونا
  • روش های مواجه شدن با این بحران
  • دید وبازدید عید و معضلات آن
  • شجاعت منفی
  • و...

ارسال کامنت