بیمارستان خیریه امام خمینی (ره) جرقویه

برنامه پزشکان بیمارستان

  • 14:07
برنامه پزشکان بیمارستان

برنامه پزشکان متخصص بیمارستان بروز شده در تاریخ 19بهمن ماه 1398
جهت مشاهده  کلیک کنید

 

تغیرات برنامه :
حضور خانم دکتر هاشمی ( متخصص زنان و زایمان) در بیمارستان کنسل گردید.

ارسال کامنت