بیمارستان خیریه امام خمینی (ره) جرقویه

جراحی موفق خارج کردن کسیت تخمدان در بیمارستان نیک آباد

  • 13:53
جراحی موفق خارج کردن کسیت تخمدان در بیمارستان نیک آباد

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین میکنی، بدان که زندگی میکنی
 
تیم جراحی بیمارستان نیک آباد به سرپرستی دکتر معصومی (متخصص جراحی عمومی) و دکتر قربانی (متخصص بیهوشی) با همیاری پرسنل زحمتکش این بیمارستان رنج بیماری را با تشخیص و درمان به موقع، بعد از ماه ها پایان بخشیدند.
 
در این جراحی که دی ماه سال جاری انجام شد توده ای با ابعاد تقریبی ۲۰×۲۱ سانتی متر با منشا تخمدان که فضای لگن تا زایفوئید(قفسه ی سینه) بیمار را پر کرده بود، از شکم بیماری ۴۹ ساله با احساس سنگینی در شکم بعد از چندین ماه خارج شد و بیمار با حال عمومی خوب به بخش منتقل شد.

ارسال کامنت