بیمارستان خیریه امام خمینی (ره) جرقویه

مشاوره تغذیه

  • 13:41
مشاوره تغذیه

به اطلاع کلیه مراجعین میرساند :

حضور کارشناس تغذیه در بیمارستان اولین سه شنبه هر ما میباشد.

 

شماره های بیمارستان:

031-46622801

03146622802

 

ارسال کامنت