بیمارستان خیریه امام خمینی (ره) جرقویه

ویروس COVID-19 چگونه منتشر می‌شود؟

  • 9:29
ویروس COVID-19 چگونه منتشر می‌شود؟

ویروس COVID-19 چگونه منتشر می‌شود؟
ویروس از طریق تماس مستقیم با قطره‌های تنفسی فرد آلوده (ازطریق سرفه و عطسه) و تماس با سطوح آلوده به ویروس منتقل می‌شود. ویروس COVID-19 می­تواند ساعت‌ها روی سطوح زنده بماند، ولی یک ضدعفونی ساده می‌تواند آن را از بین ببرد.

ارسال کامنت